DISCLAIMER.

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Stichting Vrienden Hospice de Markies. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze voorwaarden. Deze website bevat informatie afkomstig van Stichting Vrienden Hospice de Markies. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval is Stichting Vrienden Hospice de Markies aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. Tevens behoudt Stichting Vrienden Hospice de Markies te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen.

E-mailgebruik
Elke e-mail die binnenkomt bij Stichting Vrienden Hospice de Markies wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. Stichting Vrienden Hospice de Markies kan in geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De naam-, adres- en telefoonnummergegevens die worden opgegeven voor de beantwoording van een e-mail, zullen alleen voor dit doel door Stichting Vrienden Hospice de Markies worden gebruikt.

Privacystatement
Stichting Vrienden Hospice de Markies respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.Stichting Vrienden Hospice de Markies houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kan Stichting Vrienden Hospice de Markies haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Link naar website derden
Deze website kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door andere partijen dan Stichting Vrienden Hospice de Markies worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. Stichting Vrienden Hospice de Markies heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Auteursrechten
Stichting Vrienden Hospice de Markies behoudt zich het auteursrecht op de via vriendenhospicedemarkies.nl verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo’s en teksten, uitdrukkelijk voor. Het is derhalve niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk(niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Stichting Vrienden Hospice de Markies.

Don`t copy text!