FISCAAL VOORDEEL

Stel, u wilt een bedrag overmaken aan de stichting Vrienden Hospice De Markies, maar wel zo dat u ook nog fiscaal voordeel heeft. Het bedrag is fiscaal aftrekbaar wanneer het bedrag tussen de 1 en de 10 procent van uw verzamelinkomen* blijft, met een minimum van € 60. Uw belastingvoordeel hangt af van de schijf waarin het wordt verrekend en kan oplopen tot 52%.

Voorbeeld: X besluit om een eenmalige schenking te doen aan stichting Vrienden Hospice de Markies van € 1.000. Zijn inkomen bedraagt € 36.000 per jaar. De schenking komt hiermee boven de 1% drempel uit. Daardoor komt X in aanmerking voor de schenkingsaftrek. Hij kan nu € 640 aftrekken (€ 1.000 minus € 360 – drempel van 1%). Omdat X in de 42%-schijf van de inkomstenbelasting valt, krijgt hij € 269 terug van de belasting.

Overigens is het zo dat alle schenkingen gedaan in één jaar onder de aftrekregeling vallen. Het hoeft dus niet te gaan om een eenmalige gift maar alle in één jaar gedane schenkingen komen in aanmerking voor die aftrek binnen de in het voorbeeld gegeven voorwaarden. De giften voor fiscale partners kunnen voor de aftrek worden samengevoegd. Omdat echter veel mensen niet boven de 1% uitkomen, is het doorgaans gunstig om via een notariële akte te schenken.

* verzamelinkomen: de optelsom van het inkomen uit huis en werk, inkomen uit zogenoemd aanmerkelijke belang en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen minus uw aftrekposten.

 

Don`t copy text!